توانبخشی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک توانبخشی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

88774425 (تلفن مستقیم توانبخشی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک توانبخشی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر طهماسبی

روانشناس

پنجشنبه (یک هفته در میان)

11:30 - 8:30

آقای دکتر کریمی

متخصص اطفال

یکشنبه

13:00 –9:00

سه شنبه

14:00 – 10:00