واحد رسیدگی به شکایات

 

معرفی
این واحد به شکایت ها رسیدگی و بر حل مسائل و اصلاح آنها تمرکز می کند و در این راستا سعی دارد راهکارهای علمی و کاربردی ارائه کند.
در این بخش، بررسی مشکلات در هر فعالیتی برای اصلاح و ارائه راه حل های مناسب و تصمیم گیری های مفید انجام می شود.

 

شرح وظایف و سطح خدمات
۱.ثبت شکايات (حضوری، تلفنی، مکاتبه‌ای، الکترونیکی و ...)
۲. پذيرش شاکيان در مراجعات حضوری
۳. مستندسازی سوابق، مدارک، اقدامات و...
۴. ارزيابی اوليه شکايت، تعيين حوزه مرتبط و ارجاع شکايت به حوزه مربوطه
۵. پيگيری پسخوراند نتيجه شکايت
۶. اعلام نتيجه اقدامات انجام شده در خصوص شکايت به شاکی
۷. اعلام نتيجه اقدامات انجام شده در خصوص شکايت به مديریت مجموعه

 

ساعت کار: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12

محل استقرار واحد: طبقه چهارم ساختمان شِفا شماره 1

شماره تماس:  85502135