داروخانه

 

 

معرفی

داروخانه مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما به طور شبانه روزی اقدام به خدمت رسانی کرده و تعداد مراجعات آن به طور میانگین بین 500  تا  700  نسخه در طی 24 ساعت محاسبه شده است.

شیفت صبح : به طور میانگین  350   تا 450  نسخه

شیفت عصر : به طور میانگین  150   تا 200  نسخه

شیفت شب : به طور میانگین   50  تا  100  نسخه

نام مسئول : دکتر مهران نواب ایرانی

 

 

darookhane 

 

شرح وظایف و سطح خدمات

1. پذیرش نسخ سرپایی صدا و سیما که به بخشهای مختلف کلینیک صدا وسیما و مراکز خارج از کلینیک صدا وسیما مراجعه کرده اند.

2. ساخت داروهای ترکیبی به صورت خاص برای مراجعین به بخش پوست و مو

3. تأمین داروهای بخشهای تخصصی و اورژانس مرکز بهداشت صدا وسیما

4. تأمین داروهای مربوط به جعبه کمکهای اولیه بخشهای مختلف سازمان

5. تأمین داروهای اورژانس فوریتهای جام جم

6. تأمین داروهای داروخانه کلینیک جام جم

7. ارائه خدمات و اطلاعات دارویی به بیماران توسط پزشکان داروساز

 

darookhane

 

darookhane 

 

نحوه ارائه خدمات  به بیماران

1. پذیرش نسخه: 

دراین بخش نسخه یا نسخ بیماران دریافت و پس از قرائت اولیه از نظر تعداد – نوع و موجودی دارو بررسی می شود.

2. ثبت نسخه در کامپیوتر:

هر نسخه پس از پذیرش بایستی درکامپیوتر داروخانه با مشخصات کامل شامل نام بیمار – نوع بیمه – نوع دارو و تعداد دارو  ثبت گردد و فیش کامپیوتری صادر گردد.

3. آماده کردن داروهای نسخه 

4. کنترل نسخه و داروهای آن از نظر نوع – تعداد و نوشتن دستورات و ارائه توضیحات لازم توسط پزشک داروساز (مسئول فنی)

5. تحویل دارو به بیمار

 

darookhane

  

darookhane

 

darookhane

 

ساعت کار:

نوع فعالیت: شبانه روزی

شیفت های فعالیت داروخانه

روزهای عادی:

شیفت صبح: ازساعت 14-8

باتوجه به حجم زیاد مراجعه کنندگان به داروخانه 2 سایت مستقل خدمات ارائه میدهند .

شیفت عصر: ازساعت 19-14

شیفت شب: ازساعت 8– 19

روزهای تعطیل:

شیفت روز :19- 8

شیفت شب : 8 - 19

 

darookhane 

 

محل استقرار واحد

ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)- طبقه 1-

 

شماره تماس

88870591-3

داخلی 171 - 85502186

مسئول داروخانه: 170

 

توصیه های لازم جهت اطلاع مراجعان

1. حتماهنگام مراجعه به قسمت پذیرش نسخه تعداد نسخ خود را به همکاران اطلاع دهید.

2. با توجه به ثبت داروهای دریافتی بیماران در کامپیوتر داروخانه مرکز بهداشت از مراجعه مکرر به پزشکان مرکز بهداشت و درخواست دریافت داروهای تکراری جدا خودداری نمایید.

3. با توجه به حجم زیاد مراجعات به داروخانه مرکز بهداشت و مصرف زیاد دارو بسیاری از داروها دارای محدودیت یا سقف خاصی می باشند. 

4. پس از دریافت داروهای نسخه حتما داروهای خود را با فیش تحویلی که همراه داروها ارایه میشوداز لحاظ نوع وتعداد داروها مطابقت دهید.

5. در صورت نیاز به تمدید داروهای ضروری حتما اصل نسخه درمانی و یا داروهای مصرفی را همراه داشته باشید. 

6. با توجه به حساسیت کار داروخانه در قبال تحویل دارو خواهشمند است هنگام مراجعه به داروخانه از تعجیل در دریافت دارو خودداری نمایید. 

7. با توجه به اینکه داروخانه مرکز بهداشت تنها داروخانه سازمان صدا و سیما می باشد حجم بسیار زیاد و متنوعی از نسخ در طول شبانه روز ازتمام نقاط کشور را پذیرا می باشد زمان زیادی صرف آماده کردن  نسخه ها می شود.

8. به توضیحات وتوصیه های ارائه شده توسط پزشکان داروساز توجه نمایید. 

9. داروهایی که نیاز به نگهداری دریخچال دارند را درپس از دریافت در اولین فرصت دریخچال قرار دهید.

10. جهت تایید نسخ خود به ساختمان شماره 1 مرکز بهداشت – طبقه همکف  جنب اورژانس مراجعه کنید. 

11. داروهای شورایی : داروهایی نظیر قرص پلاویکس – قلمهای انسولین و ...

بیمار بایستی مجوز تعداد و درصد بیمه را از شورای دارویی دریافت نماید. این داروها در داروخانه به صورت 100% سهم بیمار ثبت می شوند. جهت اصلاح و تغییر درصد بیمه پس از دریافت دارو به همراه فیش دریافتی به بخش مالی مرکز مراجعه نماید.