چشم پزشکی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک چشم پزشکی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502234 (تلفن مستقیم کلینیک چشم پزشکی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 

کلینیک چشم پزشکی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر انوار

متخصص چشم

دوشنبه

11:30 – 8:30

آقای دکتر عمیدی راد

فوق تخصص چشم (شبکیه)

شنبه

17 – 13:30

آقای دکتر فرزانفر

متخصص چشم

چهارشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر قاسمی

فوق تخصص چشم (استرابیسم)

یکشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر کوچک زاده

متخصص چشم

یکشنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر نیلی

فوق تخصص چشم (شبکیه)

شنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر ملکی فر

فوق تخصص شبکیه

چهارشنبه

9:30-11:30

آقای دکتر نادی

متخصص چشم

سه شنبه

8:30-11:30

خانم دکترمحمدپور

فوق تخصص قرنیه

پنجشنبه

14:00-15:30