چشم پزشکی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک چشم پزشکی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502234 (تلفن مستقیم کلینیک چشم پزشکی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 

کلینیک چشم پزشکی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر انوار

متخصص چشم

دوشنبه

پنجشنبه

11:30 – 8:30

آقای دکتر عمیدی راد

فوق تخصص چشم (شبکیه)

شنبه

17 – 13:30

آقای دکتر فرزانفر

متخصص چشم

سه شنبه

چهارشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر قاسمی

فوق تخصص چشم (استرابیسم)

یکشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر کسائی

فوق تخصص چشم (پلک)

دوشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر کوچک زاده

متخصص چشم

یکشنبه

چهارشنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر نیلی

فوق تخصص چشم (شبکیه)

شنبه

سه شنبه

12:30 - 8:30

دکتر ملکی فر

فوق تخصص شبکیه

چهارشنبه

9:30-11:30

دکتر نادی

متخصص چشم

سه شنبه

8:30-11:30

دکترمحمدپور

فوق تخصص قرنیه

سه شنبه


14:00-15:30

دکتر پارسا منش

متخصص چشم -فلوشیپ گلوکوم

سه شنبه

15:45-17:45