دستورالعمل صدور معرفینامه آنژیوگرافی

دستورالعمل صدور معرفینامه آنژیوگرافی

 

1- جهت انجام آنژیوگرافی غیراورژانسی ضروری است کلیه مستندات کافی دال بر بیماری عروق کرونر اعم از نوار قلب مثبت، تست ورزش یا اسکن قلب مثبت و ... ارائه گردد.

2- در صورت عدم ارائه مستندات مذکور لازم است بیمار توسط پزشک متخصص قلب معاینه شود.

3- چنانچه بیمار از ارائه مدارک فوق و یا ویزیت توسط پزشک متخصص مرکز امتناع نماید، در صورت نرمال بودن آنژیوگرافی انجام شده تمامی هزینه های مربوطه صددرصد از حقوق بیمار کسر خواهد گردید.