آموزش

 

معرفی واحد آموزش

1-آموزش کارکنان

از آنجا که چالش اساسی سازمان ها در گرو کیفیت نیروی انسانی است و ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری بر آموزش در بهره وری سازمانی ثابت شده است و همچنین یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار و روزآمد کردن مهارت، توسعه تخصص، بینش و نگرش نیروی انسانی، بهره مندی از نظام اداری مطلوب، کارآمد و پاسخگو، آموزش مبتنی بر نیازهای حال و آینده است، به همین خاطر، مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما با تشکیل واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان، سعی دارد بر بهبود توانمندی های حرفه ای و تخصصی منابع انسانی خود تاکید کند. آموزش ها با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته می شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را بر طرف سازد.

 

اهداف آموز ش کارکنان

1-افزایش کارآیی و اثر بخشی

2-توسعه آگاهی های عمومی کارکنان

3-توانمند سازی مسئولان

4-آماده سازی مسئولان برای ارتقاء

5-رشد فضائل اخلاقی

6-خلق افراد خلاق

7-توازن و تعادل نیروی انسانی و نیاز بخش های مختلف

8-پرورش کار گروهی

9-فرهنگ سازی و بهبود روابط انسانی

10-کاهش فعالیت های تکراری، مضاعف و بی ثمر

11-کاهش ضایعات انسانی و خسارت های مالی

12-انطباق اهداف سازمان با اهداف کارکنان

13-تکمیل ماموریت سازمان

14-تحقق چشم انداز

 

شرح وظایف و سطح خدمات

الف) فرایند انجام نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت كاركنان

1-فرم های نیازسنجی آموزشی کارکنان از طریق مسئول آموزش به بخش های مختلف مرکز بهداشت و درمان ارسال می شود.

2-فرم های تكمیل شده به واحد آموزش عودت داده می شود.

3-کلیه فرم ها توسط مسئول آموزش بررسی و با استانداردهای موجود مقایسه می شود.

4-عناوین آموزشی بر اساس نیاز کارکنان مشخص شده و برای آنها امتیاز آموزشی در نظر گرفته می شود.

5-عناوین آموزشی به تایید ریاست محترم مرکز می رسد.

6-جهت اجرای كلاس های آموزشی برنامه ریزی انجام می شود.

 

ب) فرایند تشکیل کلاس

1-پس از انجام نیاز سنجی و تایید موضوع های آموزشی جهت تشكیل كلاس های آموزشی برنامه ریزی می شود.

2-موضوع، زمان و مكان برگزاری كلاس از طریق سایت شفا مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما به نشانی http://shefa.irib.ir  و کانال سروش iribshefacenter@ و یا از طریق پیامک به اطلاع كاركنان می رسد.

3- كلاس آموزشی تشكیل و موضوع ارائه داده می شود.

4- حضور و غیاب قبل از ارائه موضوع انجام می گیرد.

5- ارزیابی كلاس آموزشی برگزار شده انجام می شود.

6-از افراد شرکت کننده آزمون گرفته می شود.

7- اسامی افراد شركت كننده که نمره حدنصاب آزمون را به دست آورده اند، به ریاست محترم مرکز برای دریافت کارانه آموزشی طبق آیین نامه اعلام می گردد.

 

2-آموزش بیماران

واحد آموزش بیماران مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما بر اساس شناخت نیازهای آموزشی بیماران با اهداف و محتوای آموزشی مشخص فعالیت خود را شروع نموده است.

این واحد زیر نظر مستقیم ریاست محترم مرکز در حوزه تخصصی خود ایفای نقش می کند.

 

شرح وظایف و سطح خدمات

محتوای آموزش طبق بررسی نیازهای فراگیران و با در نظر گرفتن سن، میزان تحصیلات و میزان اطلاعات آموزشی فراگیران تدوین می گردد.

محتوای آموزشی در خصوص شناخت بیماری (از جمله دیابت) راه های تشخیص، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری، پیشگیری از عوارض و....به بیماران ارائه می شود.

همچنین آموزش موارد فوق که برای بالا بردن سطح آگاهی و سلامت افراد می باشد به صورت کتابچه و بروشورهای آموزشی درزمان برقراری کلاس های آموزشی ارائه می گردد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و وقایع مربوط به اموزش  می توانید به سایت www.shefa.irib.ir و کانال سروش shefacenter@  مراجعه کنید.

 

نام مسئول : بهشاد علیمددی - کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی

 

ساعات کار

ساعات کار این واحد شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 14 و پنج شنبه 8 صبح لغایت 12 می باشد.

 

محل استقرار واحد

ساختمان شماره 1 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه نعمتی)- طبقه 4

 

شماره تماس

مستقیم: 85502135

داخلی: 135