قلب

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک قلب)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502245 (تلفن مستقیم کلینیک قلب)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 

محل استقرار کلینیک قلب:

طبقه دوم ساختمان شفا شماره 2

 

آمادگی­ لازم برای هولتر فشار:

1. استحمام پیش از بستن هولتر

2. پوشیدن لباس با آستین گشاد

3. مشورت با پزشک قلب در مورد قطع کردن و یا قطع نکردن داروهای قلب و فشارخون

 

آمادگی­ لازم برای هولتر ضربان:

1. استحمام

2. زدودن موهای ناحیه قفسه سینه در آقایان

3. مشورت با پزشک در مورد قطع کردن و یا قطع نکردن داروهای قلب و فشارخون

4. پوشیدن لباس آزاد به خصوص در بانوان

 

آمادگی لازم برای تست ورزش:

1. برای رعایت بهداشت حتما استحمام نمایید.

2. دو تا سه ساعت قبل از انجام دادن تست ورزش یک وعده غذایی سبک میل نمایید.

3. تراشیدن موی قفسه سینه در مورد آقایان و پوشیدن لباس گشاد و جلوباز برای بانوان الزامیست.

4. قبل از انجام تست ورزش برای آمادگی کامل بدن، حتماً پیاده روی نمایید.

5. از کشیدن سیگار به مدت یک هفته جداً خودداری نمایید.

6. داروهای قلبی خود را طبق دستور پزشک معالج 48 ساعت قبل و به تدریج قطع نمایید.

7. همراه داشتن هرگونه مدارک بیماری اعم از دفترچه درمانی، نوار، اکو و آزمایش الزامیست.

8. در وقت مقرر در کلینیک حضور داشته باشید. 

 

کلینیک قلب

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر احمدی

متخصص قلب و عروق

یکشنبه

16:15 – 14:30

آقای دکتر تیزنوبیک

فوق تخصص قلب و عروق

شنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر شاهرخی

متخصص قلب و عروق

دوشنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر صابر همدانی

متخصص قلب و عروق

دوشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر صادقی

متخصص قلب و عروق

سه شنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر غفرانیها

فوق تخصص قلب و عروق

چهارشنبه

12:30 - 8:30

آقای دکتر مجدی

متخصص قلب و عروق

پنجشنبه

11:30 – 8:30

آقای دکتر میر عبدالهی

متخصص قلب و عروق

شنبه

17 – 13:30

آقای دکتر نایب زاده

متخصص قلب و عروق

سه شنبه

17 – 13:30

خانم دکتر نیشابوری

متخصص قلب و عروق

چهارشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر عارفی زاده

متخصص قلب و عروق

یکشنبه

12:30 - 8:30

خانم دکتر رهگذر متخصص قلب و عروق یکشنبه 12:30 - 8:30
خانم دکتر غانم نیا متخصص قلب و عروق چهارشنبه 12:30 - 8:30