راهنما

در موارد ذیل نیازی به معرفی نامه از طرف مرکز بهداشت و درمان نبوده و صرفا با نسخه مندرج در دفترچه بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت قابل اجرا است.

 

1-   کلیه خدمات رادیولوژی و ماموگرافی (به استثناء خدمات تهاجمی ، از قبیل FNA).

2- کلیه خدمات سونوگرافی (به استثناء سونوگرفی داپلر).

3- کلیه خدمات سنجش تراکم استخوان.

4- کلیه خدمات سی تی اسکن (به استثناء سی تی آنژیو قلب) با نسخه پزشک متخصص در غیر اینصورت با ارائه معرفینامه.

5- کلیه خدمات سرپایی تشخیصی چشم پزشکی (به استثناء مواردی که نیاز به اتاق عمل سرپایی دارند) با نسخه پزشک متخصص چشم و در غیر اینصورت با ارائه معرفینامه.

6- کلیه موارد سرپایی که به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه می کنند و از خدمات بخش اورژانس استفاده می کنند.

7- خدمات آزمایشگاهی تا سقف دو میلیون ریال(بیشتراز مبلغ مذکور با معرفی نامه).

8- تأیید نسخ دندانپزشکی خارج از مرکز: مراجعه کنندگان جهت تأیید نسخ دندانپزشکی خارج از مرکز می توانند، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 10:30 با حضور شخص بیمار مراجعه نمایند.

 

 

به اطلاع می رساند آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان جهت نمونه گیری در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 13 و روز های پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 11 پذیرای مراجعین محترم می باشد.

 

اطلاعیه مهم صدور معرفی نامه های مراکز درمانی و تایید نسخ دارویی تا ساعت14 انجام می شود.

 

توجه به نکات زیر برای دریافت خدمات درمانی الزامی است:

همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی الزامی است.

همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی هنگام مراجعه به مرکز بهداشت و درمان و بخش های درمانی و پاراکلینیک برای دریافت هرگونه خدمات درمانی الزامی است.

در غیر این صورت کلیه هزینه های درمانی بصورت آزاد محاسبه می گردد.

تجدید نسخه فقط با داشتن تصویر نسخه قبلی

تجدید نسخه فقط با داشتن تصویر نسخه قبلی و یا پرینت داروهای دریافتی از داروخانه مرکز امکان پذیر می باشد.

در غیر این صورت از نوشتن نسخه به صورت شفاهی یا مکتوب غیر تخصصی معذوریم.