طب ورزش

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک طب ورزش)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502234 (تلفن مستقیم کلینیک طب ورزش)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی طب ورزش

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر کردی

فوق تخصص طب ورزش

چهارشنبه

17 – 13:30