مرکز ترک اعتیاد

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: قبل از بستری و یا استفاده از خدمات درمانی آخرین اطلاعات را با امور قراردادها، اورژانس یا مددكاری هماهنگ فرمائید.

 

اورژانس: 85502156 و 85502115                   معاونت درمان: 85502344

تائید نسخه و معرفی نامه: 85502228                      امورقراردادها: 85502322

مددکاری: 88773576          

 

(با ارائه معرفی نامه)

 

ردیف

نام

آدرس

شماره تماس

1

مرکزدرمانی سوء مصرف مواد خیام

میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان زرتشت غربی، پاساژ تکسان

 88942454