مرکز ترک اعتیاد

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: قبل از بستری و یا استفاده از خدمات درمانی آخرین اطلاعات را با امور قراردادها هماهنگ فرمائید.

 

امورقراردادها:  85502382

تائید نسخه و معرفی نامه: 85502228 

       

(با ارائه معرفی نامه)

 

ردیف

نام

آدرس

شماره تماس

1

مرکزدرمانی سوء مصرف مواد راه ایمن

تهران  میدان سپاه  خ خواجه نصیرغرب   پلاک 235

 77657242