مرکز ترک اعتیاد

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: قبل از بستری و یا استفاده از خدمات درمانی آخرین اطلاعات را با امور قراردادها، اورژانس یا مددكاری هماهنگ فرمائید.

 

اورژانس: 85502156 و 85502115                   معاونت درمان و امورقراردادها: 88670317

 

مددکاری: 88773576                                       تائید نسخه و معرفی نامه: 85502228

 

(با ارائه معرفی نامه)

 

ردیف

نام

آدرس

شماره تماس

1

مرکزدرمانی سوء مصرف مواد خیام

میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان زرتشت غربی، پاساژ تکسان

 88942454