شورای تخصصی پزشکی و دارویی

 

 

معرفی و شرح وظایف و سطح خدمات

- تأیید گواهی استعلاجی همکاران

- اعمال نظر در خصوص از کارافتادگی، تقلیل ساعت کار، کار سبک و مشورت های تخصصی به منظور هدایت روند صحیح درمان

- تأیید نسخ داروئی و داروهای خارجی و تعیین سهم سازمان و کارمند

- تأیید بیماری خاص افراد از طریق مشاوره با پزشکان انکولوژیست

- تهیه کارت داروئی

- بررسی پرونده های بیمارستانی ارجاعی از امور مالی 

 

ساعات کار

روزهای یکشنبه از ساعت 12 الی 15

 

محل استقرار واحد

ساختمان شماره 1 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه نعمتی)- طبقه 3

 

شماره تماس

مستقیم: 88870596

داخلی: 120 و 134

 

نکات لازم قبل از مراجعه به بخش شورای تخصصی پزشکی

اصل مدارک پزشکی جدید و دفترچه بیمه بیمار الزامی بوده و بهتر است خود بیمار نیز حتی الامکان در شورا حضور داشته باشد.