مدیریت مالی

 

 

معرفی و شرح وظایف

بخش مالی مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما به منظوراعمال نظارت مالی، محاسباتی و نگهداری، تنظیم حساب ها و انطباق دریافتی ها و پرداختی ها طبق ضوابط و مقررات مربوطه، تهیه و تنظیم گزراش در پایان هر سال و ارسال آن به مدیریت، پرداخت بها کالا و خدمات و سایر پرداخت ها از محل اعتبارات در حدود اعتبارات مصوب و منطبق بر آیین نامه های مربوط، رسیدگی و کنترل دستورات پرداخت و تنظیم اسناد مالی بر پایه های محاسباتی پرداخت، در اختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت عاملین، تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان، نظارت و نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی جهت پیگیری، اعلام نظر درخصوص پیش نویس قرار دادها مطابق با قوانین می باشد.

مدیریت: بیت اله گنج خانلو

 

 

بخش های زیرمجموعه

1- امور مالی

امور کارشناسی

صدور سند

رسیدگی

دفترداری

حقوق و دستمزد

صندوق

2- بررسی نسخ

3- تدارکات

4- انبار اقلام مصرفی

5- اموال

 

ساعت کار

سعت شروع به کار 8 صبح و پایان کار ساعت 14 می­باشد لذا بنابه ضرورت حضور همکاران تا ساعت 19 جهت ارائه خدمات به کارمندان و خانواده­های محترم آنان می­باشد.

 

محل استقرار

ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما(کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

شماره تماس

مستقیم: 85502220

داخلی امور کارشناسی: 215

مستقیم صدور سند: 85502220

داخلی صدور سند: 220

داخلی رسیدگی: 217

داخلی دفتر داری: 204

داخلی حقوق و دستمزد: 218

مستقیم صندوق: 88779319

داخلی صندوق: 214

مستقیم بررسی نسخ: 85502280

داخلی بررسی نسخ: 281 و 280

داخلی تدارکات و انبار اقلام مصرفی: 290 و 291

داخلی اموال: 367

 

 

امور مالی

بخش های زیرمجموعه امور مالی

امور کارشناسی

صدور سند

رسیدگی

دفترداری

حقوق و دستمزد

صندوق

 

بررسی کلیه اسناد پزشکی در مرحله اول به عهده این بخش، امور کارشناسی است.

شماره تماس داخلی امور کارشناسی: 215

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

انجام بررسی کلیه صورتحساب بیمارستانی و درمانگاه ها و آمارهای ارسالی از مراکز، بررسی علی الحساب ها، پیش پرداخت ها، و کلیه صورتحساب های پرداختی که بیماران به صورت آزاد پرداخت می کنند، بررسی نامه های مالی ارسالی مراکز، فاکتورهای دارویی، سند دارویی داروخانه مرکز و بخش فوریت ها و سند های مالی تدارکات و پرداخت صورتحساب های عینک سازی ایران و پاسخگویی به ارباب رجوع در حوزه اختیارات و وظایف مربوطه واحد صدور سند است.

شماره تماس داخلی صدور سند: 220

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

بررسی تمام اسناد مربوط به صدور سند در این قسمت، رسیدگی قرار می گیرد.

شماره تماس داخلی رسیدگی: 217

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

بررسی تراز واحد مرکز بهداشت و صورت مغایرت بانکی توسط این واحد، دفتر داری انجام می پذیرد.

شماره تماس داخلی دفتر داری: 204

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

کلیه پرداختی های مربوط به حقوق پزشکان، پیراپزشکان و دندانپزشکان این مرکز از طریق این واحد، حقوق و دستمزد انجام می گیرد.

شماره تماس داخلی حقوق و دستمزد: 218

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

کلیه دریافتی های بیماران آزاد و کلیه پرداختی مطالبات مؤسسات و شرکت های طرف قرارداد و همچنین صدور چک در خصوص آنها، توسط این واحد، صندوق انجام میگیرد.

شماره تماس مستقیم: 887799319

 داخلی صندوق: 214

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

 

بررسی نسخ

کلیه نسخ مربوط به همکاران شاغل و بازنشسته در این واحد بررسی و طبق تعرفه پرداخت می گردد.

شماره تماس داخلی بررسی نسخ: 281

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه چهارم

 

 

تدارکات و انبار

رسیدگی به درخواست کلیه پرسنل مرکز بهداشت و درمان بابت جنس های مورد نیاز و تحویل آنها با مجوز رئیس محترم مرکز، مدیر مالی و مسئول هر واحد.

شماره تماس داخلی تدارکات و انبار اقلام مصرفی: 290 و 291

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه زیر همکف، روبروی داروخانه

 

 

اموال

در این واحد 1 نفر کارمند رسمی، منصوب از طرف مدیر کل امور مالی و ذیحساب سازمان و زیر نظر مدیریت واحد اموال و بیمه سازمان، به عنوان مسئول تنظیم و تحویل فرم رسید اموال برای حفظ و حراست از اموال سازمانی طبق آئین نامه اموال سازمان بوده و در حوزه وظایف خود به شرح زیر فعالیت می کند.

 

شرح وظایف :

1- کارشناسی تجهیزات اداری و فنی مرکز از لحاظ اموالی بودن؛

- اموال اداری: میز، صندلی، کمد، فایل، تلفن، یخچال و ...

- اموال فنی: رایانه، انواع چاپگر، اسکنر، فکس و ...

2- نصب برچسب اموال

3- کنترل و نظارت بر اموال موجود در ساختمانهای مرکز

4- تنظیم فرم موجودی اموال و تحویل اموال به همکاران مصرف کننده

5- تحویل دستگاههای پزشکی اموالی از قبیل؛ اکسیژن ساز، دستگاههای کمک تنفسی، تخت بیمار، ویلچیر، ساکشن و ... به صورت امانی به بیماران، جهت جلوگیری از هزینه های بالای درمان و بستری

6- نظارت، حین مدت مصرف و کنترل سلامت دستگاههای فوق الذکر

7- کنترل ورود و خروج اموال به وسیله صدور پروانه خروج

8- تسویه حساب با همکاران در صورت جا بجایی و یا بازنشستگی

9- تهیه صورت اموال زائد و اسقاط آنها با هماهنگی ریاست مرکز

 

شماره تماس داخلی اموال: 367

محل استقرار: ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما (کوچه ترابنده)، طبقه سوم