گوش و حلق و بینی

 

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک گوش و حلق و بینی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم کلینیک گوش و حلق و بینی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک گوش و حلق و بینی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر اسکویی

متخصص گوش و حلق و بینی

چهارشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر بختیاری

متخصص گوش و حلق و بینی

دوشنبه

سه شنبه

17 – 13:30

17 – 8:30

آقای دکتر رضاپور

متخصص گوش و حلق و بینی

شنبه

12:30 – 8:30

آقای دکترسلیمانی پور

فوق تخصص گوش و حلق و بینی

شنبه

17 – 13:30

آقای دکتر فرزام پور

متخصص گوش و حلق و بینی

یکشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر گرامی متین

فوق تخصص گوش و حلق و بینی

دوشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر مدیر

مخصص گوش و حلق و بینی-فوق تخصص حنجره

سه شنبه

14:00-16:00

آقای دکتر لطفی

متخصص گوش و حلق و بینی

پنجشنبه

12:30 – 8:30