طب درد(طب سوزنی)

(کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی/ کلینیک طب درد)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502234  (تلفن مستقیم کلینیک طب درد)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

کلینیک تخصصی طب درد (طب سوزنی)

 

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر آل بویه

متخصص درد

(طب سوزنی)

شنبه

12:30 – 8:30