حراست

 

 

معرفی و سطح خدمات 

نگاه همکاران صداوسیما به حراست سازمان متفاوت است، شاید گاهی بعضی از همکاران از سخت گیری های این واحد ناراحت شوند، اما وقتی می بینند، آرامش و امنیتی که  هر روز در محیط  کار و فضای اطرافشان دارند، مدیون هوشیاری کسانی است که هیچ چیز از زیر چشمان تیزبینشان پنهان نمی ماند، با اطمینان بیشتری به این واحد نگاه می کنند.

واحدهایی که زیر نظر مرکزفرماندهی حراست سازمان در حال فعالیت هستند، فقط به اداره کل فیزیکی ختم نمی شود، بلکه واحدهای آتش نشانی و یگان حفاظت هم در فراهم کردن این امنیت سهم دارند.

 

اداره کل فیزیکی وظیفه کنترل فیزیکی ورودی و خروجی همه ادارات کل و معاونت ها را برعهده دارد که این کنترل در ایام تعطیل نیز حساسیت بیشتری اعمال می شود. چون در روزهای تعطیل و خلوتی در ادارات، امکان به وجود آمدن اتفاقات غیرمترقبه بیشتر می شود.

 

در کنار آنها نیروهای مستقر در آتش نشانی هم با توجه به اینکه قبل از شروع تعطیلات به عنوان مثال، تعطیلات نوروزی از تمام ساختمان ها بازدید و موارد ایمنی را مرور کرده اند، در روزهای تعطیل سعی می کنند با حضور حداقل پنج نفر از نیروهای این واحد در شیفت هایی که برایشان تعیین شده، سلامت و ایمنی ساختمان ها را در نظر بگیرند و مانند همیشه مراقب ایمنی این مجموعه ها باشند، چرا که سکون و سکوت روزهای تعطیل، امکان وقوع هر اتفاقی را بیشتر می کند و در نبود همکاران، ممکن است اطلاع یافتن از موارد خرابی یا اتصالی و... دیرتر صورت بگیرد و اتفاقات جبران ناپذیری رخ دهد.

در فضای حراستی و حفاظتی سازمان صدا و سیما، نیروهای یگان حفاظت هم همواره حاضر و ناظر به امور هستند.

 

این بخش از حفاظت صداوسیما که زیر نظر مرکز فرماندهی حراست سازمان است، با همکاری نیروی انتظامی، فعالیت های حفاظتی و امنیتی در سازمان صدا و سیما دارد و همانطور که از اسمش پیداست، بیشتر حفاظت از فضای فیزیکی سازمان و افراد و شخصیت ها را بر عهده دارد. به دلیل حضور نیروهای آموزش دیده در این واحد، هوشیاری و درایت سبب شده مجموعه صدا و سیما کمترین مشکل را به لحاظ امنیتی تا کنون داشته باشد و در ایام تعطیلات نوروز، این نیروها همانند دیگر همکارانی که به دور از خانواده به شکل نوبت کاری سر کارشان هستند، وظایف خود را انجام می دهند. 

نام مسئول : آقای صمدزاده

 

منبع:

حراست؛ همراه با امنیت پای سفره هفت سین، هفته نامه صدا و سیما، سال بیست و یکم، شماره 991،  ص 10