کادر پزشکی

کادر پزشکی

مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، دارای بیش از 130 پزشک متخصص و فوق تخصص می باشد.

این مرکز حدود 15 پزشک عمومی، 60 دندانپزشک و 30 یونیت دندانپزشکی فعال دارد.