بینایی سنجی (اپتومتری)

(کلینیک های تخصصی/ بخش بینایی سنجی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502234 (تلفن مستقیم بخش بینایی سنجی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 

کلینیک بینایی سنجی (اپتومتری)

نام پیراپزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای ابوالقاسمی

بینایی سنجی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

12:30 - 8:30 

12:30 - 8:30 

17 - 8:30 

12:30 - 8:30 

12:30 - 8:30 

11:30 – 8:30

خانم فولادگران

بینایی سنجی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

12:30 - 8:30