ارتوپدی فنی

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: قبل از بستری و یا استفاده از خدمات درمانی آخرین اطلاعات را با امور قراردادها، اورژانس یا مددكاری هماهنگ فرمائید.

 

اورژانس: 85502156 و 85502115                   معاونت درمان: 85502344

تائید نسخه و معرفی نامه: 85502228                      امورقراردادها: 85502322

مددکاری: 88773576          

 

با ارائه معرفی نامه

 

ردیف

نام

آدرس

شماره تماس

1

مرکز ارتوپدی فنی جمعیت هلال احمر

خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک خیابان رشیدیاسمی

88201241

2

مرکز ارتوپدی فنی توانبخشی (دانشکده)

 خ میرداماد، میدان محسنی، خ شهید شاه نظری

 22220947