برگزاری کلاس تاب آوری ویژه روانشناسان، مددکاران و همکاران توانبخشی- آبان 97