برگزاری کلاس شناسایی و توانبخشی بیماران اتیسم و ADHD- آبان97