برگزاری کلاس تاب آوری با تاکید بر شخصیت شناسی- دکتر رحمتی- آذر97