بیماری های خاص شامل چه بیماری هایی است؟
فهرست بیماری های خاص و صعب العلاج
 

 لیست بیماری های خاص و صعب العلاج و فرآیند پنج گانه ارجاعات برنامه‌ریزی شده

لیست بیماری های خاص و صعب العلاج مطابق با نامه شماره ۱۰۶۱۳ مورخ 14/08/91 که معاونت درمان وزارت متبوع ارسال نموده و به شرح زیر تصویب شد. بدیهی است در صورت لزوم اصلاح و پیشنهادات بعدی در نسخه های آینده قابل انجام خواهد بود.

  1. بیماری های خاص شامل (دیالیز- تالاسمی- هموفیلی- ام اس)
  2. صعب العلاج (پیوند اعضا- سرطان ها- نقص ایمنی مادرزادی- هپاتیت b و c – بیماری های شدید روانی- اعتیاد بیماری های پیشرفته رماتیسمی (لوپوس- آرتریت- روماتوئید)- CF

 

فرآیند پنج گانه ارجاع برنامه ریزی شده برای بیماری های خاص و صعب العلاج

  1. تایید و ثبت مستندات بیماری خاص یا صعب العلاج توسط پزشک خانواده با نظر پزشک متخصص در پرونده الکترونیک بیمار
  2. ‌پس خوراند در این بیماران شرط اصلی است که این پس خوراند از طرف متخصصین برای بیمه‌ها، همراه نسخه بیمار ارسال می‌شود و برای پزشکان خانواده حداکثر سه ماه یک بار ارسال می شود.
  3. اعلام نظر پزشک متخصص در خصوص ارجاعات برنامه ریزی شده در ۳ ماه (بدیهی است این ارجاع که از طرف پزشک خانواده ارسال می‌شود مربوط به نوع بیماری خاص و صعب العلاج بیماران خواهد بود و سایر بیماری های آنان را پوشش نمی دهد و بدیهی است برای سایر بیماری‌ها در این بیماران مطابق نسخه 02 عمل خواهد شد.)
  4. بر اساس بند یک فرآیند بیماران خاص و صعب العلاج در سامانه الکترونیکی ایرانیان قابل گزارش گیری می باشند
  5. پزشکان خانواده مطابق وظایف خود مراقبت لازم را از این بیماران به عمل آورند و بدیهی است اینگونه بیماران از مسیر ارجاع معمول (مطابق نسخه 02)  نیز می توانند اجرا شوند.

 

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 آذر 1396

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.