به مناسبت هفته جهانی بازی۱۳ تا ۱۹ آبان
هفته جهانی بازی برای افزایش آگاهی عموم مردم از بازی و بازی کردن در سراسر جهان گسترش یافته است.

 

بازی مهارتهای مختلفی را در کودک پرورش می دهد و لازم است والدین به این نیاز کودکان توجه بیشتری داشته باشند.

 

تقویت عضلات کوچک مانند انگشت های دست و پا یکی از مواردی است که می توان در بازی ها به آن توجه کرد.

 

این بدان معنی است که کودکان بتوانند به خوبی از انگشت های خود برای مهارت های مختلف استفاده کنند. مانند گره زدن، باز کردن گره، دوخت، بافت و یا بازی هایی مانند یک قل دو قل.


اما تقویت انگشت های پا هم بسیار مهم است. در این مقاله ما یک بازی جالب برای تقویت انگشت های پای کودکان شما داریم.


در این خصوص می توانید یک ظرف بزرگ را پر از آب کنید. در آن مهره های مختلف و یا اشیای کوچک بیندازید.


سپس از کودکان بخواهید با انگشت پای خود یکی از این مهره ها را بگیرند و از ظرف خارج کنند.


به نظرتان کودکان شما در این کار چقدر مهارت دارند؟
برای حفظ ایمنی، کودکان به نوبت می توانند این بازی را انجام دهند.

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید