کلاس نوارقلب برگزار شد.
به همت واحد آموزش و بخش اورژانس مرکز بهداشت و درمان سازمان صداوسیما کلاس نوارقلب ویژه گروه پزشکی و پرستاری برگزار شد.

 

این دوره آموزشی با هدف تخصصی توانمندسازی فراگیران در انطباق علائم بالینی با نوارقلب و بازآموزی آنها طی دوجلسه آموزشی در دوگروه برگزار شد.


گفتنی است فراگیران در روزهای ۱ و ۳ تیرماه با تدریس دکتر رحمتی متخصص طب اورژانس و دکتر زارعی قنواتی متخصص طب اورژانس تحت آموزش قرار گرفتند و از فراگیران قبل و بعد از برگزاری دوره آزمون گرفته شد.

 

فایل آموزشی1

فایل آموزشی2

تاریخ انتشار: یکشنبه 9 تیر 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.