شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ٢٠١٨
18فروردین مصادف با روز جهانی بهداشت است. به همین مناسبت، سازمان بهداشت جهانی امسال (سال 2018) شعار سلامتی برای همه " Health for All " با موضوع "Universal health coverage: everyone, everywhere"؛ "سلامت برای همه: پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان" را برای این روز در نظر گرفته است.


منظور از پوشش همگانی سلامت (Universal health coverage)، اطمینان یافتن از این است که همه افراد بتوانند خدمات بهداشتی کافی در هر مکان و در هر زمانی که به آنها نیاز دارند را دریافت کنند. این خدمات باید بدون رنج سختی های مالی باشد. هیچ کس نباید بین سلامت خوب و نیازهای دیگر زندگی یکی را انتخاب کند.


دستیابی کشورها به پوشش همگانی سلامت متفاوت است ولی همه کشورها به روش های مختلفی به آن دست خواهند یافت و هر کشور می تواند کاری را برای پیشبرد پوشش همگانی سلامت انجام دهد.

تاریخ انتشار: شنبه 18 فروردین 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید