برنامه مهر ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، مهر 98

 

جدول کشیک های پزشکان مهر ماه 1398

مهر

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفی نامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

دوشنبه

تقدس نژاد

زارع قنواتی*

ایازی *

زارع قنواتی

نمازی زاده

زنوزی *

اورند *

معززی *

قطبی

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

2

سه شنبه

امامی *

توکلی *

قادری

شایان شریف

             صباغ *

صمدی *

ورمزیاری

قطبی

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

3

چهارشنبه

معززی *

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ

قطبی *

ورمزیاری *

امامی

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

4

پنج شنبه

تقدس نژاد*

صمدی *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

زنوزی *

قطبی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

5

جمعه

تاجیک

صمدی *

 

 

 

توکلی *

صباغ *

    قطبی *

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

شنبه

شایان شریف *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

قطبی *

صباغ *

امامی

 

چیمه

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

7

یکشنبه

ورمزیاری

شایان شریف*

نصیری

شایان شریف

صباغ

صمدی *

زنوزی *

قطبی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

8

دوشنبه

تقدس نژاد

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

اورند *

معززی *

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

9

سه شنبه

امامی

توکلی *

قادری

شایان شریف

             صباغ *

صمدی *

ورمزیاری

قطبی *

 

چیمه *

 

 

زنوزی *

 

 

 

 

 

10

چهارشنبه

معززی *

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

              صباغ *

تقدس نژاد *

امامی

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

11

پنج شنبه

امامی

صمدی *

زارع قنواتی

شایان شریف

 

چیمه *

ایازی *

زارع قنواتی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

12

جمعه

صمدی *

زنوزی *

 

 

 

شایان شریف *

صباغ *

توکلی

توکلیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

شنبه

شایان شریف *

توکلی *

قادری

نمازی زاده

زارع قنواتی *

زنوزی *

امامی

 

چیمه

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

14

یکشنبه

صمدی

شایان شریف*

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری

صباغ *

زارع قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

15

دوشنبه

تقدس نژاد

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

اورند *

معززی *

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

16

سه شنبه

امامی *

توکلی *

نصیری

شایان شریف

             صباغ *

صمدی *

ورمزیاری

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

17

چهارشنبه

معززی *

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

               صباغ *

ورمزیاری *

امامی

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

18

پنج شنبه

صمدی

ورمزیاری *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

توکلی *

معززی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

19

جمعه

نصیری *

معززی *

 

 

 

صباغ *

صمدی *

تقدس نژاد

تقدس نژاد º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

شنبه

شایان شریف *

صمدی *

قادری

نمازی زاده

زارع قنواتی *

صباغ *

امامی

 

چیمه

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

21

یکشنبه

معززی

صمدی *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

شایان شریف *

زارع قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

22

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زارع قنواتی *

اورند *

تقدس نژاد

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

23

سه شنبه

         امامی *

ایازی *

نصیری

شایان شریف

             تقدس نژاد *

صباغ *

ورمزیاری

 

چیمه *

 

 

زارع قنواتی *

 

 

 

 

 

24

چهارشنبه

معززی

ورمزیاری *

زارع قنواتی

نمازی زاده

صباغ *

تقدس نژاد *

زارع قنواتی *

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

25

پنج شنبه

تقدس نژاد

معززی *

زارع قنواتی

شایان شریف

 

چیمه *

ایازی *

زارع قنواتی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

26

جمعه

تاجیک

ورمزیاری *

 

 

 

صباغ *

تقدس نژاد *

شایان شریف *

شایان شریف º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

شنبه

قادری *

معززی *

 

 

 

صباغ *

ورمزیاری *

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری

صباغ *

زارع قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

29

دوشنبه

تقدس نژاد

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

اورند *

معززی *

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

30

سه شنبه

امامی *

توکلی *

نصیری

شایان شریف

تقدس نژاد *

صباغ *

ورمزیاری

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی- مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی- مدیرکل مرکز بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: دوشنبه 1 مهر 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.