برگزاری کلاس داروهای پرخطر و مشابه
به همت مرکز بهداشت و درمان سازمان کلاس داروهای پرخطر و مشابه ویژه پزشک، پرستار، ماما، بهیار برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و سایت شِفا، هدف از برگزاری این کلاس آموزشی، به روزرسانی و ارتقاء سطح علمی همکاران در خصوص داروها، تداخلات دارویی و داروهای پر خطر است.

 

براساس این گزارش، تعریف داروهای پرخطر، داروهای مشابه، خطاهای دارویی از نوع لاسا، تداخلات دارویی، داروهای پرتجویز و بررسی چندین نمونه کیس استادی از جمله مواردی بود که در این کلاس آموزشی به آنها پرداخته شد.

 

گفتنی است، جلسه اول این کلاس آموزشی روز دوشنبه 12 شهریورماه (ویژه گروه اول) از ساعت 14 الی 18 در سالن کنفرانس مرکز بهداشت با تدریس دکتر فرهاد رحمتی برگزار شد و جلسه دوم نیز روز دوشنبه 19 شهریورماه (ویژه گروه دوم) برگزار می شود.

 

شایان ذکر است، این کلاس آموزشی در 2 گروه (طی 4 ساعت آموزشی برای هر گروه) به صورت تئوری و عملی برگزار می شود.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 شهریور 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید