برگزاری کلاس پیشگیری و کنترل چربی خون بالا
مرکز بهداشت و درمان سازمان کلاس پیشگیری و کنترل چربی خون بالا و کبد چرب را ویژه عموم کارکنان سازمان برگزار می کند.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید