قابل توجه همکاران رسمی و ارجمند سازمان
توجه به نکات زیر برای دریافت خدمات درمانی الزامی است.

 

همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی الزامی است.

از تاریخ 1395/02/01 همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی هنگام مراجعه به مرکز بهداشت و درمان و بخش های درمانی و پاراکلینیک برای دریافت هرگونه خدمات درمانی الزامی است.

در غیر این صورت کلیه هزینه های درمانی بصورت آزاد محاسبه می گردد.

 

 

تجدید نسخه فقط با داشتن تصویر نسخه قبلی

تجدید نسخه فقط با داشتن تصویر نسخه قبلی و یا پرینت داروهای دریافتی از داروخانه مرکز امکان پذیر می باشد.

در غیر این صورت از نوشتن نسخه به صورت شفاهی یا مکتوب غیر تخصصی معذوریم.

 


پیشاپیش از همکاری خوب شما صمیمانه تشکر و قدردانی می نمائیم.

 

تاریخ انتشار: پنج شنبه 26 فروردین 1395

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.