واکسیناسیون کارکنان اداره کل خدمات انجام شد.
دکتر سیدحمید حسینی مدیرکل مرکز بهداشت و درمان سازمان گفت: همزمان با گرامیداشت هفته سلامت در راستای شعار روز جهانی سلامت با عنوان «مراقبت های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت» کارکنان اداره کل خدمات سازمان از روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه تحت پوشش واکسیناسیون کزاز قرار گرفتند.

 

دکتر حسینی گفت: طی بازدیدهای اخیر انجام شده توسط اداره بهداشت این مرکز از همکاران اداره کل خدمات و فضای سبز سازمان مشخص شد که بیشتر کارکنان شاغل در این بخش سازمان، واکسن یادآور کزاز را طی  10 سال گذشته دریافت نکرده اند و یا از وضعیت واکسیناسیون خود اطمینان ندارند.

 

وی افزود: از آنجاکه بیماری کزاز اغلب گروه­هایی از جامعه را که با خاک و یا مواد آلوده در تماس هستند در معرض ابتلا قرار می دهد و در بیشتر موارد کزاز در افراد غیر ایمن و کسانی که واکسن یادآور کزاز را طی 10 سال گذشته دریافت نکرده اند رخ می دهد، همزمان با گرامیداشت هفته سلامت در فاز اول این طرح، 190 نفر از کارکنان تحت پوشش واکسیناسیون کزاز قرار می گیرند و این طرح به ترتیب برای سایر کارکنان واجد شرایط در اداره کل خدمات نیز اجرا خوهد شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.