تلفن گویا تعیین وقت مرکز بهداشت راه اندازی شد.
تلفن گویا برای تعیین وقت درمانگاه های تخصصی و دندانپزشکی مرکز بهداشت و درمان سازمان با سیستم جدید راه اندازی شد.

 

به گزارش روابط عمومی به اهتمام اداره کل ارتباطات زمینی سازمان، سیستم جدید تلفن گویا برای تسهیل در تعیین وقت و اطلاع از نحوه حضور پزشکان، متخصصان و دندانپزشکان و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجعان مرکز بهداشت و درمان سازمان راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

گفتنی است، زمان تماس مراجعان با تلفن گویا مرکز بهداشت به شماره تلفن 85502000 ، شنبه تا چهارشنبه صبح ها از ساعت 8.30 تا 12.30 و عصرها از ساعت 13.30 تا 17 و پنجشنبه ها از ساعت 8.30 تا 11.30 خواهد بود.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.