برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با بیماران
کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با بیماران روز پنجشنبه مورخ 27 آبان 95 از ساعت 14 الی 17در محل سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.

 

در این کارگاه آموزشی که با حضور سرکار خانم صدیقه خادم، کارشناس ارشد روان شناسی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت برگزار شد، نزدیک به 30 نفر از کارکنان بخش های مختلف شامل آزمایشگاه، پذیرش، دندانپزشکی، روابط عمومی و سایت مرکز شرکت کردند.

 

اجزاء و فرآیند ارتباطات، محورهای اساسی در برقراری ارتباط، توضیح خواهی، قوانین بازخورد، گوش کردن با همدلی و گوش دادن کامل و قوانین بیان مؤثر از جمله عناوینی است که در این کارگاه آموزشی به طور کامل به آنها پرداخته شد.

 

لینک دریافت فایل های آموزشی:

فایل آموزشی

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 2 آذر 1395

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید