برگزاری کلاس تاب آوری
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان، کلاس تاب آوری (گروه اول) ویژه مددکاران، روانشناسان و پیراپزشکان این مرکز در حال برگزاری است.

 

براساس این گزارش،  هدف از برگزاری این کلاس آموزشی، بهبود تاب آوری و انعطاف پذیری در شرایط دشوار و افزایش مقاومت است.

 

این گزارش می افزاید: همکاران در این کلاس آموزشی در خصوص مفهوم تابآوری، مدل های تاب آوری، مولفه های مرتبط با تاب آوری، ویژگی های اصلی افراد تاب آور، راهکارهای افزایش تاب آوری، رابطه تاب آوری با عجین شدن با شغل و رفتار سازمانی، تاب آوری و خودمراقبتی و نیز تاب آوری روانشناختی تحت آموزش قرار می گیرند.

 

گفتنی است این کلاس آموزشی طی دو جلسه از ساعت 14 تا 18 مجموعا در 8 ساعت آموزشی برای حدود 30 نفر از کارکنان (در گروه اول) برگزار می شود.

 

شایان ذکر است، این کلاس آموزشی به ترتیب برای گروه دوم (بهداشتکاران دندانپزشکی حدود 20 نفر)، و گروه سوم (کارکنان پذیرش حدود 40 نفر) مرکز بهداشت نیز برگزار خواهد شد.

 

دانلود فایل آموزشی

فایل آموزشی 1

فایل آموزشی 2

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 5 آبان 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید