برگزاری کلاس آموزشی مهارت های فرزندپروری
مرکز بهداشت و درمان سازمان کلاس آموزشی مهارت های فرزندپروری را ویژه عموم والدین و مراجعه کنندگان برگزار می کند.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید