تجهیز شورای پزشکی مرکز به سیستم ویدئو کنفرانس
شورای پزشکی مرکز بهداشت و درمان صداوسیما از روز یکشنبه ۲۲ دی ماه به سیستم ویدئو کنفرانس مجهز شد.

 

براساس این گزارش، با فراهم شدن زیرساخت سامانه ارتباط مستقیم صوتی و تصویری مرکز بهداشت و درمان صداوسیما، بررسی از راه دور پرونده های پزشکی همکاران عزیز و خانواده های گرامیشان در مراکز صداوسیمای استانی بدون مراجعه به تهران فراهم شد.

 

گفتنی است، جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه و مضایق ایاب و ذهاب و سفر به تهران و نیز تسهیل در بررسی مشکلات پزشکی کارکنان محترم شاغل در مراکز صداوسیمای استانی بدون مراجعه به تهران از جمله مزایای این سامانه است.


شایان ذکر است، این طرح با ارتباط مستقیم صوتی و تصویری گروه شورای پزشکی مرکز بهداشت و درمان صداوسیما در تهران با مراکز صداوسیمای استان اصفهان و گلستان کلید خورد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 24 دی 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.