راه اندازی سامانه ارتباطی مرکزبهداشت ودرمان صداوسیما
سامانه ارتباطی 8080 ویژه مرکز بهداشت و درمان سازمان راه اندازی شد.

 

تمامی کارکنان از این پس می توانند برای تعامل بهتر با مرکز بهداشت و درمان سازمان و بیان انتقادات و پیشنهادات خود درخصوص نحوه ارائه خدمات در اورژانس مرکز بهداشت و فوریت های جام جم، لغو نوبت درمانگاهها، بهداشت و ایمنی محیط کار، بهداشت رستورانها و بوفه ها، مهدکودک، مجموعه تربیت بدنی و سایر موارد از این دست با شماره داخلی 8080 تماس بگیرند.

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 دی 1396

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید