انتصاب سرپرست درمانگاه تخصصی مرکز
دکتر حسینی مدیر کل مرکز، طی حکمی سرکار خانم مریم مسلمی را به سمت مسئول امور همکاران متصدی پذیرش تمام بخش‌های درمان و بهداشت و سرپرستار درمانگاه تخصصی مرکز منصوب نمود.

 

 در بخشی از حکم ایشان آمده است: "احتراما، نظر به شایستگی و تجربه سرکارعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت قبلی مسئول امور همکاران متصدی پذیرش (منشیان) تمامی بخش های درمان و بهداشت و سرپرستار درمانگاه تخصصی مرکز منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از الطاف حضرت باریتعالی در انجام امور محوله موفق باشید."

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 مرداد 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید