انواع دود سیگار
آیا می دانید چند نوع دود سیگار وجود دارد؟

 

دود سیگار دست اول: این دود، دودی است كه بطور مستقیم به وسیله فرد سیگاری استنشاق می شود.

 

دود سیگار دست دوم: دود سیگار دست دوم، دود سیگاری است كه در محیط وجود دارد و دیگران آن را استنشاق می كنند. به افرادی كه این دود را استنشاق می كنند “سیگاری دست دوم” گفته می شود. این سیگاریهای دست دوم افرادی هستند كه خودشان سیگار  نمی كشند بلكه فقط دود حاصل از تدخین تنباكو توسط دیگران را استنشاق می كنند. یعنی مثلا همکارتان در محیط کار، پدر، مادر یا همسر شما سیگار می كشند و دود آن به اجبار وارد ریه شما هم می شود. با حضور به مدت یك ساعت در یك اطاق پر از دود سیگار، یك فرد غیرسیگاری ممكن است معادل كشیدن ۵ تا ۱۰ سیگار، مواد سمی موجود در دود سیگار را استنشاق كند. اهمیت این نوع استنشاق دود سیگار در سالهای اخیر روشن تر شده است. طبق  گزارشهای سازمان جهانی بهداشت، یكی از هر ۱۰ مرگ ناشی از مصرف دخانیات، در افراد سیگاری دست دوم اتفاق  میافتد. امروزه ثابت شده است كه همه بیماریهای ناشی از سیگار كشیدن، در افراد سیگاری دست دوم هم ممكن است رخ دهد (مانند انواع  سرطان و یا بیماریهای قلبی عروقی) قرارگرفتن در معرض دود محیطی سیگار باعث افزایش خطر عفونتهای تنفسی در كودكان می شود. پس فرقی  نمی كند خودتان سیگار بكشید و یا در مكانی حضور پیدا كنید كه فضای آن مملو از دود سیگار باشد.

 

دود سیگار دست سوم: این دود، باقیمانده دود محیطی یا دود دست دوم بر روی سطوح است. دود حاصل از مصرف دخانیات به شدت جذب سطوح درون خانه یا محیط کار مانند دیوار، سقف و وسایل خانه مانند فرش و پرده و اسباب و اثاث خانه و محیط کار همچنین لباسها می شود. دود دست سوم به راحتی از راه پوست، استنشاق غبار و بلع، جذب بدن می شود. این یك خطر بهداشتی است كه بتازگی اهمیت آن بیشتر شناخته شده است.

 

*نکته كلیدی: اگر غیرسیگاری هستید، به دیگران اجازه ندهید در منزل یا محیط کار شما سیگار بكشند، بخصوص زمانی كه كودكی در خانه شما حضور دارد.*

 

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 مرداد 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.