بازماندگان سرطان درمعرض فشارخون بالا هستند.
تحقیقات نشان داده، افرادی که از سرطان دوره کودکی زنده مانده اند بیش از دو برابر جمعیت عمومی در بزرگسالی در معرض فشارخون بالا قرار دارند.

 

بهبود در روند درمان به شکل قابل توجهی موجب افزایش نرخ بقاء کودکان مبتلا به سرطان شده است و 83 درصد کودکان برای مدت طولانی زنده می مانند. با این حال، نرخ بقاء دارای عوارض جانبی بلندمدتی هم هست. فشاخون بالا یک فاکتور پرخطر قابل اصلاحی است که ریسک مشکلات قلبی را افزایش می دهد.

 

تحقیق نشان داده است که فشارخون بالا می تواند تاثیر منفی بر بازماندگان سرطان از دوره کودکی که تحت درمان های کاردیوتوکسیک نظیر انتراسیکلین یا عکس از قفسه سینه بوده اند را تشدید نماید.

 

برای ارزیابی شیوع فشارخون بالا در بین بازماندگان سرطان دوره کودکی، تیم تحقیق بیمارستان تحقیقات کودکان تنسی، 3016 فرد بزرگسال را بررسی کردند.

 

تحقیقات نشان داد شیوع فشارخون بالا در بازماندگان سرطان از دوره کودکی 2.6 برابر بیشتر بود.

 

همچنین به گفته محققان، شیوع فشارخون با افزایش سن بیشتر می شد؛ طوریکه در سن 30 سالگی، 13 درصد مبتلا به فشارخون بودند؛ در 40 سالگی، 37 درصد مبتلا به فشارخون و تا 50 سالگی بیش از 70 درصد بازماندگان مبتلا به فشارخون بودند.

 

مطالعه نشان داد قرارگیری در معرض رادیوتراپی یا شیمی درمانی ارتباط چشمگیری با فشارخون بالا نداشت. از اینرو ارتباط بین بازماندگان سرطان دوره کودکی و فشارخون دوره بارداری منوط به چندین فاکتور است که باید در آینده مورد تحقیق قرار گیرد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 آذر 1396

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.