نکاتی مهم درخصوص بازی کودکان
این روزها هر جایی که کودکی باشد صحبت از چگونگی بزرگ شدن و تربیت او نیز مطرح است. این که چگونه کودک خود را رشد دهیم تا هم سالم باشد و هم دارای آینده ای روشن باشد دغدغه تمامی والدین است.

 

کودک نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی کودک بخش مهمی از این نیاز اوست. این جمله یعنی والدین نباید فرزندان خود را از بازی کردن منع کنند. درخصوص بازی کودکان لازم است به موارد زیر توجه نمایید:

١- به بازی کـــودکان اهمیت دهیم، زیرا زندگی آنها در بازی، شکل واقعی به خود می گیرد.

٢- در بازی کودکان دخالت نکنیم، اما راهنما و کمک کننده خوبی باشیم.

٣- بـــرای متوقف کردن بازی کودک از امـــر و نهی استفاده نکنیم.

٤- با توجه به روحیه کنجکاو کودک، طوری او را راهنمایی کنیم که به تفکر مثبت و اندیشه خلاق و سازنده دست یابد.

٥- مراقب باشیم که محیط بازی کودک موجب آسیب جسمی، فکری و یا روانی او نشود.

٦- در انتخاب نوع بازی کودک، به سن، جنس و توانایی های فرزندمان توجه کنیم.

٧- نوع و مدت زمان بازی کودکمان را طوری کنترل کنیم که از فشارهای هیجانی و روحی بیش از حد دور باشد. (به ویژه بازی های رایانه ای)

٨- از محدود کـــردن کـــودک در هنگام بازی بپــرهیـــزیم.

٩- وسایل بازی کودک را مناسب سن و رشد جسمی و ذهنی او تهیه کنیم.

١٠- آداب اجتماعی و چگونگی رفتار با دیگران را ضمن همبازی شدن با کودکان می توانیم به صورت غیرمستقیم به آنها بیاموزیم.

١١- اگر در حضور فرزندمان با وسایل موجود در خانه برای او اسباب بازی (ماشین، عروسک و ...) بسازیم، ارتباط عاطفی میان ما و کودکانمان تقویت خواهد شد.

١٢-کودکان همواره نیازمند بازی هستند، پس اسباب بازی های مناسب آنها را در هر مکان تا حد امکان همراه خود داشته باشید.

تاریخ انتشار: پنج شنبه 24 خرداد 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید